Beauty Lifestyle

Wow, you are wearing a lot of makeup!

“Wow du har virkelig meget makeup på!” Hvis i er makeup addict ligesom mig, har i nok hørt den sætning 2 – 3 gange. Det er en sætning der kan gøre mig usikker, hvilke er ret sjovt! Mange går ud fra, at grunden til at jeg “dækker” mit ansigt er fordi jeg er usikker og skjuler det, men grunden til mit store forbrug af makeup i min hverdag, er for at udfordre mig selv i hvad jeg elsker og er god til.  Jeg kan sagtnes bruge en dag, hvor jeg har intet på eller som man siger “naturlig”.

Grunden til at jeg havde lyst til at skrive om dette, er fordi jeg vil have at folk tænker over hvad de siger, det er efter min mening utroligt uhøfligt, det er ligesom at sige til en person at de ser trætte ud, fordi det har intet makeup på og jeg synes man skal stoppe med at forbinde at meget makeup betyder usikkerhed og dårlig selvtillid. Som man siger “Hvis du ikke har noget pænt at sige, så burde du bare holde din kæft.”

Det var dagens tanke…

(English)

“Wow, you are wearing a lot of makeup!!” If you are a makeup addict like me you have probably heard the phrase 2-3 times. It is a phrase that can make me insecure, which is pretty funny! Many assume that the reason I “cover” my face is because I am insecure and trying to hide it, but the reason for my large consumption of makeup in my everyday life is to challenge myself in what I love and are good at. I do spend a day where I have nothing on or as they say are “natural”.

The reason I wanted to write about this is because I want people to think about what they say it is in my opinion extremely rude, it’s like saying to someone that they look tired, just because they have no makeup on and I think you should stop connecting a lot of makeup with insecurity and lack of confidence. As the saying goes “If you have nothing nice to say, then you should just keep your mouth shut.”

It was today’s thought …

 

 

No Comments

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.